Χάρτινο ποτήρι μονού τοιχώματος Λευκό

4oz-115ml
8oz-235ml
14oz-355ml
16oz-475ml

Κατηγορία: